Living Lab “LEG NORD”

Välj språk:
Samordnare : Inger Bertelsen

Huvudmål :

  • Syftet med Living Lab är att integrera forskning och innovation och dela kunskap inom odling och bearbetning av blå lupiner, gråärtor och linser i det nordiska territoriet. Utmaningar och möjligheter är att odla för samodling, kort växtsäsong och låga temperaturer, kulturarv av lantraser och i slutändan att utöka marknaden för växtbaserade produkter. Dessutom kommer deltagarna i Leg-Nord att ha en enorm inverkan på ämnena och fokusområdena inom ramen.

Huvudsakliga aktiviteter :

  • Living Lab fokuserar på värdekedjan från odling till mjuk bearbetning, t.ex. sortering och avskalning. Living Lab vill utveckla en plattform för kunskapsutbyte mellan deltagarna. Projektet kommer att samla in data och kommunicera den erhållna kunskapen. Living Lab är öppet, vilket innebär att relevanta deltagare kan bjudas in senare i projektet, när vi går vidare i de olika processerna.

Karta över aktörer

Nyheter från Living Lab

Back to top

DIVINFOOD - Subscribe to our newsletter

* indicates required

Please select the box below if you would like to hear from us via email with our latest news and updates.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

Learn more about Mailchimp's privacy practices.

If you want to access / modify / delete the data we collect for our newsletter (email adress, first name, last name), feel free to contact us at the adress contact@divinfood.eu

Intuit Mailchimp